Công bố 3 zone cuối cùng The GLEN Celadon City

21

Chủ đầu tư Gamuda Land công bố 3 zone cuối cùng của The GLEN Celadon City. Trong đó có Zone 9 view hồ sinh thái đẹp nhất.

Gamuda Land công bố 3 zone cuối cùng The GLEN Celadon City